Website Trường Mầm Non Cư Knia

Hình ảnh Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm tặng hoa, quà chúc mừng Nhà trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022.

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Hình ảnh Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm tặng hoa, quà chúc mừng Nhà trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022.
Hình ảnh Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm tặng hoa, quà chúc mừng Nhà trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022.
Hình ảnh Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm tặng hoa, quà chúc mừng Nhà trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022.